Basic Menu
Register / Login
Καταχωρήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε

 


 

                         

 

Index | Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

 1. Η επίσημη δικτυακή πύλη του Δήμου Καισαριανής απευθύνεται σε κάθε επισκέπτη ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση των παρεχομένων μέσω αυτής  ηλεκτρονικών υπηρεσιών και να λάβει γνώση των δημοσιευομένων σε αυτήν πληροφοριών, ανεξαρτήτως εάν αυτός φέρει την ιδιότητα του Δημότη Καισαριανής, με την εξαίρεση των υπηρεσιών που προϋποθέτουν την ιδιότητα αυτή (Δημολοτόγιο-Μητρώο).
 2. Η πρόσβαση στο σύνολο της δικτυακής πύλης είναι ελεύθερη σε όλους, εκτός από τον χώρο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπου η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη και παρέχεται σε όσους επισκέπτες έχουν εγγραφεί ως χρήστες (users) που έχουν εφοδιαστεί με ξεχωριστό ατομικό κωδικό (password) μέσω προστατευμένης και ασφαλούς ηλεκτρονικής διαδικασίας.
 3. Ο επισκέπτης ή/και ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης της δικτυακής πύλης και τις προϋποθέσεις παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως εμφανίζονται στην παρούσα ή σε οποιοδήποτε σημείο της πύλης και μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως δηλώνει την συγκατάθεσή του. Σε περίπτωση που διαφωνεί με οποιοδήποτε σημείο οφείλει να μην επισκέπτεται την πύλη και να μην κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 4. Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η πρόσβαση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με χρήση των κωδικών του τεκμαίρεται αμάχητα ως γενομένη από αυτόν τον ίδιο.
 5. Οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία του χρήστη που προέρχεται από την πρόσβαση τρίτου με χρήση των προσωπικών κωδικών του, δεν βαρύνει σε καμία περίπτωση τον Δήμο Καισαριανής, τα όργανά του και τους συνεργάτες του.
 6. Ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της δικτυακής πύλης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια, αλήθεια, εγκυρότητα και πληρότητα των στοιχείων που απαιτείται να υποβάλλει τόσο κατά την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής, όσο και κατά την χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών.
 7. Οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που προέρχεται από την υποβολή ανακριβών, αναληθών ή και ελλιπών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο τον χρήστη και σε καμία περίπτωση τον Δήμο Καισαριανής, τα όργανά του και τους συνεργάτες του.
 8. Ο χρήστης, προκειμένου να λαμβάνει newsletters δηλώνει την σχετική του επιθυμία κατά την εγγραφή του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της δικτυακής πύλης, διατηρεί δε το δικαίωμά του να διαγραφεί από τις λίστες παραληπτών οποτεδήποτε.
 9. Ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης που είναι ανήλικος, δύναται να αποκτά πρόσβαση στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μόνο με την συγκατάθεση των γονέων του ή του επιτρόπου του κατά περίπτωση, που υποβάλλεται γραπτώς προς τον Δήμο, με βεβαίωση κατά νόμο του γνησίου της υπογραφής των.
 10. Ο επισκέπτης της δικτυακής πύλης και ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου και την σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, απέχοντας ταυτόχρονα από κάθε καταχρηστική ή βλαπτική ενέργεια (abuse) ως προς το περιεχόμενο της δικτυακής πύλης και των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για οποιαδήποτε ζημία περιέλθει στην δικτυακή πύλη λόγω καταχρηστικών ενεργειών, ευθύνεται αποκλειστικά τον χρήστη ή επισκέπτη που τις προκάλεσε.
 11. Στην περίπτωση που ασκηθεί από τρίτο πρόσωπο κατά του Δήμου Καισαριανής, των οργάνων ή των συνεργατών του, οποιασδήποτε μορφής μέσο εννόμου προστασίας, λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων του χρήστη ή επισκέπτη της δικτυακής πύλης, ο Δήμος Καισαριανής, τα όργανά του και οι συνεργάτες του διατηρούν το νόμιμο δικαίωμά τους να απαιτήσουν την συμμετοχή του υπαιτίου χρήστη/επισκέπτη σε κάθε στάδιο της δικονομικής διαδικασίας καθώς και να αξιώσουν από αυτόν (τον υπαίτιο χρήστη/επισκέπτη) την καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης που θα προκύψει συνεπεία αυτής της διαδικασίας.